स्वास्थ्य परामर्श, मनोविमर्शका र किशोरी तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई सामग्री वितरण

मनमैज्यु, काठमाण्डौमा ओरेक नेपाल र महिला मञ्च नेपालको आयोजनामा भुकुम्पबाट प्रभावित गर्भवती सुत्केरी, महिला, किशोरी जेष्ठ नागरिकहरुलाई मध्यनजर गरि आज स्वास्थ्य परामर्श, मनोविमर्शका साथै किशोरी सुत्केरी महिलाहरुलाई आवस्यक सामग्री वितरण गरियो । जसमा हामीलाई सहयोग गर्ने बिवेकशिल नेपाली र यहाँको टोलविकास समितिहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद !